SFS 2008:1084 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

081084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.