SFS 2008:1086 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

081086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.