SFS 2008:1087 Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

081087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.