SFS 2008:1089 Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

081089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.