SFS 2008:1090 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

081090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.