SFS 2008:1095 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

081095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.