SFS 2008:1114 Förordning om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

081114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:26) om
parkeringsvakter i kommuner;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1987:26) om parkeringsvak-

ter i kommuner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Riks-

polisstyrelsen efter samråd med Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1992:1284.

SFS 2008:1114

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008