SFS 2008:1121 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

081121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.