SFS 2008:1124 Förordning om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

081124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att
bruka finländsk terrängskoter i Sverige;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:774) om rätt att bruka fin-

ländsk terrängskoter i Sverige

1

ska ha följande lydelse.

Sådan terrängskoter med hemort i Finland, som ägs av finländska staten

eller i Finland hemmahörande person och som får brukas i Finland, får in-
föras till Sverige och tillfälligt brukas här utan svensk trafikförsäkring och
utan att fordonet är registrerat. Föraren ska kunna styrka sin identitet med
lämplig handling. På fordon som inte tillhör eller brukas av finländska staten
ska vara anbringad skylt, som utvisar att gällande finländsk trafikförsäkring
finns.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av

Transportstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningen 1992:1501.

SFS 2008:1124

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;