SFS 2008:1127 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

081127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:789) om �tg�rder <br/>mot f�rorening fr�n fartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:789) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">mot f�rorening fr�n fartyg</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 1 kap. 2 �, 2 kap. 1114, 18, 19, 2527, 29 och 30 ��, 3 kap. 1, 2,</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">4, 7, 8 och 1113 ��, 4 kap. 1, 38, 11 och 12 ��, 5 kap. 1, 4 och 5 ��, 6 kap.<br/>1, 2, 6, 7 och 1416 ��, 7 kap. 15, 6 a och 79 ��, 8 kap. 5 � samt 9 kap. 1,<br/>2, 4, 10, 14 och 15 �� ordet Sj�fartsverket i olika b�jningsformer ska by-<br/>tas ut mot Transportstyrelsen i motsvarande form,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 3 kap. 2, 4 och 8 �� samt 6 kap. 2 � ordet verket i olika b�j-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsformer ska bytas ut mot styrelsen i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 8 kap. 1 och 2 �� samt 9 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2008:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse av <br/>1 kap. 2 � 2006:1321<br/>2 kap. 11 � 2006:1321<br/>2 kap. 12 � 2006:1321<br/>2 kap. 13 � 2006:1321<br/>2 kap. 14 � 2006:1321<br/>2 kap. 18 � 2006:1321<br/>2 kap. 19 � 2006:1321<br/>2 kap. 25 � 2006:1321<br/>2 kap. 26 � 2006:1321<br/>2 kap. 27 � 2006:1321<br/>2 kap. 29 � 2006:1321<br/>2 kap. 30 � 2006:1321<br/>3 kap. 1 � 1996:528<br/>3 kap. 2 � 1996:528<br/>3 kap. 4 � 2000:1151<br/>3 kap. 7 � 1983:59<br/>3 kap. 8 � 1983:59<br/>3 kap. 11 � 2001:1292<br/>3 kap. 12 � 2000:1151<br/>3 kap. 13 � 2000:1151<br/>4 kap. 1 � 2003:441<br/>4 kap. 3 � 1983:59<br/>4 kap. 4 � 1983:59<br/>4 kap. 5 � 1996:528<br/>4 kap. 6 � 1995:592<br/>4 kap. 7 � 2003:441<br/>4 kap. 8 � 1996:528</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft114">4 kap. 11 � 2003:441<br/>4 kap. 12 � 2003:441<br/>5 kap. 1 � 1983:59<br/>5 kap. 4 � 2004:751<br/>5 kap. 5 � 2004:751<br/>6 kap. 1 � 2003:441<br/>6 kap. 2 � 2003:441<br/>6 kap. 6 � 1983:59<br/>6 kap. 7 � 1983:59<br/>6 kap. 14 � 2003:441<br/>6 kap. 15 � 2001:1292<br/>6 kap. 16 � 2003:441<br/>7 kap. 1 � 1996:528<br/>7 kap. 2 � 1996:528<br/>7 kap. 3 � 1996:528<br/>7 kap. 4 � 1996:528<br/>7 kap. 5 � 2001:1292<br/>7 kap. 6 a � 2003:441<br/>7 kap. 7 � 1996:528<br/>7 kap. 8 � 2003:441<br/>7 kap. 9 � 2003:441<br/>8 kap. 5 � 1996:528<br/>9 kap. 1 � 2000:1151<br/>9 kap. 2 � 2000:1151<br/>9 kap. 4 � 1998:909<br/>9 kap. 10 � 2001:1292<br/>9 kap. 14 � 2001:1292<br/>9 kap. 15 � 2002:698. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut enligt 9 kap. 1 � lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">fr�n fartyg ska underst�llas beh�rig befattningshavare hos Transport-<br/>styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut enligt 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 5 eller 6 �, 6 a � andra</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">stycket eller 6 b � lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg<br/>eller enligt 7 kap. 8 � denna f�rordning som har meddelats inom Transport-<br/>styrelsen av n�gon annan �n s�dan befattningshavare som anges i 8 kap. 1 �<br/>ska genast underst�llas denne.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut som meddelas av Transportstyrelsen med st�d av denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ning ska meddelas efter samr�d med</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. Naturv�rdsverket, i fr�ga om,<br/>a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 1 kap. 2 �, 2 kap., 3 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">andra stycket, 7 �, 8 �, 11 � f�rsta stycket i fr�ga om anordningarnas utform-<br/>ning och drift eller 13 �, 4 kap. 1 eller 8 �,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">b) medgivande som l�mnas med st�d av 3 kap. 1 �,<br/>c) undantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �, dock ej s�vitt avser</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">undantag fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fr�ga om<br/>a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 5 kap. 4 �, <br/>b) undantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �, s�vitt avser undantag</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Sj�fartsverket samt, om det</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet, F�rsvarsmakten, i fr�ga om<br/>f�reskrifter som meddelas med st�d av 7 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">hydrologiska institut, Fiskeriverket och Naturv�rdsverket, i fr�ga om f�re-<br/>skrifter enligt 7 kap. 3 � 1 lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n<br/>fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Sj�fartsverket, i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 2 lagen om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg<br/>som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">6. Kustbevakningen och Naturv�rdsverket, i fr�ga om<br/>a) beslut om samr�d som avses i 7 kap. 4 � andra stycket,<br/>b) f�reskrifter som avses i 7 kap. 7 �, <br/>7. F�rsvarsmakten, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet,</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av 3 kap. 1113 �� eller un-<br/>dantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1996:528.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2003:441.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:1108.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009. F�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">meddelats av Sj�fartsverket anses vid till�mpningen av f�rordningen vara<br/>meddelade av Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:789) om �tg�rder
mot f�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:789) om �tg�rder

mot f�rorening fr�n fartyg

1

dels

att i 1 kap. 2 �, 2 kap. 1114, 18, 19, 2527, 29 och 30 ��, 3 kap. 1, 2,

4, 7, 8 och 1113 ��, 4 kap. 1, 38, 11 och 12 ��, 5 kap. 1, 4 och 5 ��, 6 kap.
1, 2, 6, 7 och 1416 ��, 7 kap. 15, 6 a och 79 ��, 8 kap. 5 � samt 9 kap. 1,
2, 4, 10, 14 och 15 �� ordet Sj�fartsverket i olika b�jningsformer ska by-
tas ut mot Transportstyrelsen i motsvarande form,

dels

att i 3 kap. 2, 4 och 8 �� samt 6 kap. 2 � ordet verket i olika b�j-

ningsformer ska bytas ut mot styrelsen i motsvarande form,

dels

att 8 kap. 1 och 2 �� samt 9 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse.

SFS 2008:1127

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

Senaste lydelse av
1 kap. 2 � 2006:1321
2 kap. 11 � 2006:1321
2 kap. 12 � 2006:1321
2 kap. 13 � 2006:1321
2 kap. 14 � 2006:1321
2 kap. 18 � 2006:1321
2 kap. 19 � 2006:1321
2 kap. 25 � 2006:1321
2 kap. 26 � 2006:1321
2 kap. 27 � 2006:1321
2 kap. 29 � 2006:1321
2 kap. 30 � 2006:1321
3 kap. 1 � 1996:528
3 kap. 2 � 1996:528
3 kap. 4 � 2000:1151
3 kap. 7 � 1983:59
3 kap. 8 � 1983:59
3 kap. 11 � 2001:1292
3 kap. 12 � 2000:1151
3 kap. 13 � 2000:1151
4 kap. 1 � 2003:441
4 kap. 3 � 1983:59
4 kap. 4 � 1983:59
4 kap. 5 � 1996:528
4 kap. 6 � 1995:592
4 kap. 7 � 2003:441
4 kap. 8 � 1996:528

4 kap. 11 � 2003:441
4 kap. 12 � 2003:441
5 kap. 1 � 1983:59
5 kap. 4 � 2004:751
5 kap. 5 � 2004:751
6 kap. 1 � 2003:441
6 kap. 2 � 2003:441
6 kap. 6 � 1983:59
6 kap. 7 � 1983:59
6 kap. 14 � 2003:441
6 kap. 15 � 2001:1292
6 kap. 16 � 2003:441
7 kap. 1 � 1996:528
7 kap. 2 � 1996:528
7 kap. 3 � 1996:528
7 kap. 4 � 1996:528
7 kap. 5 � 2001:1292
7 kap. 6 a � 2003:441
7 kap. 7 � 1996:528
7 kap. 8 � 2003:441
7 kap. 9 � 2003:441
8 kap. 5 � 1996:528
9 kap. 1 � 2000:1151
9 kap. 2 � 2000:1151
9 kap. 4 � 1998:909
9 kap. 10 � 2001:1292
9 kap. 14 � 2001:1292
9 kap. 15 � 2002:698.

background image

2

SFS 2008:1127

8 kap.

1 �

2

Beslut enligt 9 kap. 1 � lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening

fr�n fartyg ska underst�llas beh�rig befattningshavare hos Transport-
styrelsen.

2 �

3

Ett beslut enligt 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 5 eller 6 �, 6 a � andra

stycket eller 6 b � lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg
eller enligt 7 kap. 8 � denna f�rordning som har meddelats inom Transport-
styrelsen av n�gon annan �n s�dan befattningshavare som anges i 8 kap. 1 �
ska genast underst�llas denne.

9 kap.

3 �

4

Beslut som meddelas av Transportstyrelsen med st�d av denna f�rord-

ning ska meddelas efter samr�d med

1. Naturv�rdsverket, i fr�ga om,
a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 1 kap. 2 �, 2 kap., 3 kap. 2 �

andra stycket, 7 �, 8 �, 11 � f�rsta stycket i fr�ga om anordningarnas utform-
ning och drift eller 13 �, 4 kap. 1 eller 8 �,

b) medgivande som l�mnas med st�d av 3 kap. 1 �,
c) undantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �, dock ej s�vitt avser

undantag fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,

2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fr�ga om
a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 5 kap. 4 �,
b) undantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �, s�vitt avser undantag

fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,

3. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Sj�fartsverket samt, om det

beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet, F�rsvarsmakten, i fr�ga om
f�reskrifter som meddelas med st�d av 7 kap. 1 �,

4.

F�rsvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut, Fiskeriverket och Naturv�rdsverket, i fr�ga om f�re-
skrifter enligt 7 kap. 3 � 1 lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n
fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,

5. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Sj�fartsverket, i fr�ga om

f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 2 lagen om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg
som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,

6. Kustbevakningen och Naturv�rdsverket, i fr�ga om
a) beslut om samr�d som avses i 7 kap. 4 � andra stycket,
b) f�reskrifter som avses i 7 kap. 7 �,
7. F�rsvarsmakten, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet,

i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av 3 kap. 1113 �� eller un-
dantag som f�reskrivs med st�d av 9 kap. 1 �.

2

Senaste lydelse 1996:528.

3

Senaste lydelse 2003:441.

4

Senaste lydelse 2004:1108.

background image

3

SFS 2008:1127

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009. F�reskrifter som har

meddelats av Sj�fartsverket anses vid till�mpningen av f�rordningen vara
meddelade av Transportstyrelsen.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;