SFS 2008:1128 Förordning om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

081128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1982:569) om lotsning <br/>m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 4, 5, 9 och 13 �� f�rordningen (1982:569) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lotsning m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med F�rsvarsmakten meddela</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�reskrifter om skyldighet att anlita lots med h�nsyn till milit�ra f�rh�llan-<br/>den.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">skrifter om skyldighet att anlita lots med h�nsyn till f�rh�llanden som h�nf�r<br/>sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra om-<br/>st�ndigheter av betydelse f�r sj�s�kerheten eller milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�reskrifter i �vrigt som beh�vs f�r lotsning av fartyg och annat bitr�de av<br/>lots �t fartyg �n lotsning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Kopia av dom i m�l om ansvar f�r brott mot denna f�rordning ska</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">s�ndas till Sj�fartsverket och Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2004:278.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2003:86.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1986:301.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1986:301.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1982:569) om lotsning
m.m.;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 4, 5, 9 och 13 �� f�rordningen (1982:569) om

lotsning m.m. ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med F�rsvarsmakten meddela

f�reskrifter om skyldighet att anlita lots med h�nsyn till milit�ra f�rh�llan-
den.

5 �

2

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela f�re-

skrifter om skyldighet att anlita lots med h�nsyn till f�rh�llanden som h�nf�r
sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra om-
st�ndigheter av betydelse f�r sj�s�kerheten eller milj�n.

9 �

3

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de

f�reskrifter i �vrigt som beh�vs f�r lotsning av fartyg och annat bitr�de av
lots �t fartyg �n lotsning.

13 �

4

Kopia av dom i m�l om ansvar f�r brott mot denna f�rordning ska

s�ndas till Sj�fartsverket och Transportstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:278.

2

Senaste lydelse 2003:86.

3

Senaste lydelse 1986:301.

4

Senaste lydelse 1986:301.

SFS 2008:1128

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;