SFS 2008:1129 Förordning om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

081129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken
på Göta kanal;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1983:744) om trafiken på

Göta kanal

1

ordet ⬝sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 1997:811.

SFS 2008:1129

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008