SFS 2008:1135 Förordning om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

081135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:151) om <br/>marktj�nster p� flygplatser;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att i 24 �� f�rordningen (2000:151) om mark-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tj�nster p� flygplatser</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11"> ordet Luftfartsstyrelsen ska bytas ut mot Trans-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">portstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2 � 2004:1130<br/>3 � 2004:1130<br/>4 � 2004:1130.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:1135</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:151) om
marktj�nster p� flygplatser;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att i 24 �� f�rordningen (2000:151) om mark-

tj�nster p� flygplatser

1

ordet Luftfartsstyrelsen ska bytas ut mot Trans-

portstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 � 2004:1130
3 � 2004:1130
4 � 2004:1130.

SFS 2008:1135

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;