SFS 2008:1147 Förordning om ändring i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

081147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:801) om
restriktioner för luftfart inom vissa områden;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 3 och 5 §§ förordningen (2005:801) om

restriktioner för luftfart inom vissa områden

1

ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska

bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

3 § 2008:708
5 § 2008:708.

SFS 2008:1147

Utkom från trycket
den 12 december 2008

4

SFS 2008:1103�1172

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008