SFS 2008:1153 Förordning om ändring i förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

081153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:501) om
införande av driftsrestriktioner vid flygplatser;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 3, 8, 9 och 11 §§ förordningen (2004:501) om

införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

1

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska

bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

3 § 2004:1134
8 § 2004:1134
9 § 2004:1134
11 § 2004:1134.

SFS 2008:1153

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008