SFS 2008:1165 Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

081165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i milit�ra v�gtrafikkung�relsen <br/>(1974:97);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att i 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 3133, 36, 4446,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">48, 53, 58 och 59 �� milit�ra v�gtrafikkung�relsen (1974:97)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft11"> ordet V�g-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">verket ska bytas ut mot Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">12 � 1998:1279<br/>14 � 1998:1279<br/>18 � 1994:883<br/>23 � 1994:883<br/>24 � 1994:883<br/>26 � 2002:928<br/>28 � 2003:578<br/>31 � 2002:928<br/>32 � 1998:6</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:1165</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft112">33 � 2001:655<br/>36 � 2001:655<br/>44 � 1992:297<br/>45 � 2002:928<br/>46 � 1994:883<br/>48 � 1998:1367<br/>53 � 1992:1297<br/>58 � 1994:883<br/>59 � 1994:883.</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i milit�ra v�gtrafikkung�relsen
(1974:97);

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att i 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 3133, 36, 4446,

48, 53, 58 och 59 �� milit�ra v�gtrafikkung�relsen (1974:97)

1

ordet V�g-

verket ska bytas ut mot Transportstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

12 � 1998:1279
14 � 1998:1279
18 � 1994:883
23 � 1994:883
24 � 1994:883
26 � 2002:928
28 � 2003:578
31 � 2002:928
32 � 1998:6

SFS 2008:1165

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

33 � 2001:655
36 � 2001:655
44 � 1992:297
45 � 2002:928
46 � 1994:883
48 � 1998:1367
53 � 1992:1297
58 � 1994:883
59 � 1994:883.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;