SFS 2008:1167 Förordning om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälligt bilförbud

081167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1080) om
tillfälligt bilförbud;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 8 § förordningen (1990:1080) om tillfälligt

bilförbud

1

ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 8 § 1997:783.

SFS 2008:1167

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008