SFS 2008:1173 Förordning om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

081173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1954:555) angående
mätbrev för fart genom Suezkanalen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1954:555) angående mät-

brev för fart genom Suezkanalen

1

dels

att i 1�5 och 7 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 2 och 5 §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 1971:991
2 § 1971:991
3 § 1971:991
4 § 1978:845
5 § 1971:991
7 § 1998:1067.

SFS 2008:1173

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008