SFS 2008:1174 Förordning om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

081174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.