SFS 2008:1175 Förordning om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

081175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1970:344) om
kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetens-

krav för förare av större fritidsbåtar ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot
⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1175

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008