SFS 2008:1197 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

081197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1709) om <br/>avgaskrav f�r vissa f�rbr�nningsmotordrivna <br/>mobila maskiner;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1709) om avgas-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">krav f�r vissa f�rbr�nningsmotordrivna mobila maskiner</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 4, 5 och 912 �� ordet V�gverket ska bytas ut mot Transport-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">styrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 8 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen ska ut�va den centrala tillsynen �ver efterlevnaden</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">av denna f�rordning och f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rord-<br/>ningen. Den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom milj�-<br/>och h�lsoskyddsomr�det ska ut�va den lokala tillsynen i varje kommun.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft115">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">4 � 2004:680<br/>5 � 2004:680<br/>9 � 2004:680<br/>10 � 2004:680<br/>11 � 2007:37<br/>12 � 2004:680.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2005:1104. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:1197</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1709) om
avgaskrav f�r vissa f�rbr�nningsmotordrivna
mobila maskiner;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1998:1709) om avgas-

krav f�r vissa f�rbr�nningsmotordrivna mobila maskiner

1

dels

att i 4, 5 och 912 �� ordet V�gverket ska bytas ut mot Transport-

styrelsen,

dels

att 8 � ska ha f�ljande lydelse.

8 �

2

Transportstyrelsen ska ut�va den centrala tillsynen �ver efterlevnaden

av denna f�rordning och f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�rord-
ningen. Den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom milj�-
och h�lsoskyddsomr�det ska ut�va den lokala tillsynen i varje kommun.

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1

Senaste lydelse av

4 � 2004:680
5 � 2004:680
9 � 2004:680
10 � 2004:680
11 � 2007:37
12 � 2004:680.

2

Senaste lydelse 2005:1104. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

SFS 2008:1197

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;