SFS 2008:1205 Förordning om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

081205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:293) om �ndring i <br/>r�ttsinformationsf�rordningen (1999:175);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 11 </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft11">a </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft11">� r�ttsinformationsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">(1999:175) i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2007:293) om �nd-<br/>ring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r information som kung�rs enligt f�rordningen (2007:231) om</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">elektroniskt kung�rande av vissa trafikf�reskrifter �r Transportstyrelsen an-<br/>svarig f�r att informationen g�rs elektroniskt tillg�nglig och sprids. Trans-<br/>portstyrelsen �r ocks� ansvarig f�r s�kerheten i det egna informationssyste-<br/>met.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den myndighet som har beslutat en f�reskrift �r ansvarig f�r att informa-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tionen �r aktuell, tillf�rlitlig och i �vrigt uppfyller kraven i denna f�rord-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft19">Birgitta Eilemar<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:1205</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:293) om �ndring i
r�ttsinformationsf�rordningen (1999:175);

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 11

a

� r�ttsinformationsf�rordningen

(1999:175) i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2007:293) om �nd-
ring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.

11 a �

F�r information som kung�rs enligt f�rordningen (2007:231) om

elektroniskt kung�rande av vissa trafikf�reskrifter �r Transportstyrelsen an-
svarig f�r att informationen g�rs elektroniskt tillg�nglig och sprids. Trans-
portstyrelsen �r ocks� ansvarig f�r s�kerheten i det egna informationssyste-
met.

Den myndighet som har beslutat en f�reskrift �r ansvarig f�r att informa-

tionen �r aktuell, tillf�rlitlig och i �vrigt uppfyller kraven i denna f�rord-
ning.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Birgitta Eilemar
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1205

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;