SFS 2008:1206 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

081206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförsäkringsförordningen
(1976:359);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 20

§ trafikförsäkringsförordningen

(1976:359)

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 20 § 2002:348.

SFS 2008:1206

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008