SFS 2008:1210 Förordning om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

081210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd
till personer med funktionshinder;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 9 § förordningen (1988:890) om bilstöd till

personer med funktionshinder

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 9 § 2006:662.

SFS 2008:1210

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008