SFS 2008:1217 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

081217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om <br/>misstankeregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1135) om misstan-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">keregister</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 3 � ordet V�gverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 4 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om det beg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder,</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla el-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ler anlita som</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft117">a) �vervakare,<br/>b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">brottm�l, m.m. eller f�rordningen (1974:248) om kriminalv�rd i anstalt,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning med elektronisk kontroll eller,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av friv�rdsp�f�ljder,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt, lagen (1976:371) om behand-<br/>lingen av h�ktade och anh�llna m.fl., lagen om intensiv�vervakning med<br/>elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. Kriminalv�rdsn�mnden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om villkorlig frigivning,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nings- eller transportpersonal,</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som beslu-</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">tar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av utveck-<br/>lingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av 3 � 2008:774.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2007:1453. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">4 </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>SFS 2008:1173-1270</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-<br/>tagare,</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft23">8. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten<br/>a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">spel �verv�ger att ge tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">9. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, i fr�ga om den som</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten vid l�mplighetspr�vning enligt f�rordningen (1988:1145) om<br/>brandfarliga och explosiva varor �verv�ger att ge tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">10. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.<br/>2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�r-<br/>der enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga el-<br/>ler lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">11. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">pr�vning</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsf�rordningen (1986:171)</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge till-<br/>st�nd,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">12. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (1982:713), lagen<br/>(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om inves-<br/>teringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller la-<br/>gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">13. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 12 i fr�ga<br/>om den som �rendet g�ller s�vitt avser banker och f�rs�kringsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">14. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mplighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (1995:400) �verv�ger att<br/>registrera som fastighetsm�klare,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">15. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning en-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare av-<br/>ser att auktorisera,</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">16. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller auk-<br/>torisera,</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">17. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och regi-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">strerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen<br/>(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi,<br/>skattebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt<br/>p� energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p�<br/>energi eller lagen (1984:409) om g�dselmedel,</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">18. Totalf�rsvarets pliktverk och F�rsvarsmakten, i fr�ga om totalf�r-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">svarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt enligt lagen<br/>(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt,</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">19. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla i</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">utlandsstyrkan inom myndigheten,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">20. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">tillst�nd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)<br/>om f�rs�ljning av teknisk sprit m.m. eller f�rordningen (1968:70) med vissa<br/>best�mmelser om injektionssprutor och kanyler,</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">21. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">22. en kommunal myndighet, i fr�ga om den som har anm�lt ett f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">av hyresfastighet enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet, om<br/>f�rv�rvstillst�nd f�r v�gras, samt</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">23. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att be-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">L�nsstyrelser och Transportstyrelsen f�r ha direkt�tkomst till uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">ter ur misstankeregistret i �renden som r�r k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktor-<br/>kort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och<br/>transporttillst�nd. L�nsstyrelserna f�r ocks� ha direkt�tkomst till uppgifter ur<br/>misstankeregistret i �renden om godk�nnande och tillsyn av personal vid be-<br/>vakningsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Direkt�tkomsten ska begr�nsas till att endast g�lla s�dana uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">myndigheterna har r�tt att f� ut enligt denna f�rordning. �tkomsten f�r en-<br/>dast omfatta uppgifter om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts och<br/>om uppgifter om misstanke om brott i �vrigt f�rekommer. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Charlotte von Essen<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2006:55.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1135) om misstan-

keregister

1

dels

att i 3 � ordet V�gverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen,

dels

att 4 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas

om det beg�rs av

1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen

(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder,

2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla el-

ler anlita som

a) �vervakare,
b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m. eller f�rordningen (1974:248) om kriminalv�rd i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m.,

d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-

ning med elektronisk kontroll eller,

e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet

av friv�rdsp�f�ljder,

3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt

lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
lingen av h�ktade och anh�llna m.fl., lagen om intensiv�vervakning med
elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

4. Kriminalv�rdsn�mnden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga

om villkorlig frigivning,

5. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-

ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

6. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-

nings- eller transportpersonal,

7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som beslu-

tar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av utveck-
lingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i

1

Senaste lydelse av 3 � 2008:774.

2

Senaste lydelse 2007:1453.

SFS 2008:1217

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

4

SFS 2008:1173-1270

background image

2

SFS 2008:1217

fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-
tagare,

8. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten
a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd

att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller

b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel �verv�ger att ge tillst�nd,

9. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, i fr�ga om den som

myndigheten vid l�mplighetspr�vning enligt f�rordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor �verv�ger att ge tillst�nd,

10. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-

ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�r-
der enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga el-
ler lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,

11. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning

a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsf�rordningen (1986:171)

�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd,

b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g

eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge till-
st�nd,

12. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (1982:713), lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller la-
gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd,

13. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

f�r utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 12 i fr�ga
om den som �rendet g�ller s�vitt avser banker och f�rs�kringsbolag,

14. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid

l�mplighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (1995:400) �verv�ger att
registrera som fastighetsm�klare,

15. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning en-

ligt f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare av-
ser att auktorisera,

16. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller auk-
torisera,

17. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och regi-

strerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi,
skattebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
p� energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p�
energi eller lagen (1984:409) om g�dselmedel,

18. Totalf�rsvarets pliktverk och F�rsvarsmakten, i fr�ga om totalf�r-

svarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt enligt lagen
(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt,

19. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

background image

3

SFS 2008:1217

20. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge

tillst�nd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om f�rs�ljning av teknisk sprit m.m. eller f�rordningen (1968:70) med vissa
best�mmelser om injektionssprutor och kanyler,

21. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller,

22. en kommunal myndighet, i fr�ga om den som har anm�lt ett f�rv�rv

av hyresfastighet enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet, om
f�rv�rvstillst�nd f�r v�gras, samt

23. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att be-

tala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

7 �

3

L�nsstyrelser och Transportstyrelsen f�r ha direkt�tkomst till uppgif-

ter ur misstankeregistret i �renden som r�r k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktor-
kort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och
transporttillst�nd. L�nsstyrelserna f�r ocks� ha direkt�tkomst till uppgifter ur
misstankeregistret i �renden om godk�nnande och tillsyn av personal vid be-
vakningsf�retag.

Direkt�tkomsten ska begr�nsas till att endast g�lla s�dana uppgifter som

myndigheterna har r�tt att f� ut enligt denna f�rordning. �tkomsten f�r en-
dast omfatta uppgifter om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts och
om uppgifter om misstanke om brott i �vrigt f�rekommer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2006:55.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;