SFS 2008:1222 Förordning om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294)

081222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjöförklaringskungörelsen
(1967:294);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om sjöförklaringskungörelsen (1967:294)

1

dels

att i 2, 4, 6, 8 och 11�14 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 13 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 1995:172
4 § 1995:172
6 § 1995:172
8 § 1995:172
11 § 1995:172
12 § 1995:172
13 § 1999:471
14 § 1995:172.

SFS 2008:1222

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008