SFS 2008:1226 Förordning om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

081226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:817) om
registrering av båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:817) om registre-

ring av båtbyggnadsförskott

dels

att i 2 § ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 2 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1226

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008