SFS 2008:1237 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

081237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.