SFS 2008:1240 Förordning om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

081240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1020) med
instruktion för Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:1020) med instruktion

för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska upphöra att gälla
vid utgången av december 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:1240

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008