SFS 2008:1252 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

081252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1201) med
instruktion för Svenskt biografiskt lexikon;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1201) med instruktion för

Svenskt biografiskt lexikon ska upphöra att gälla vid utgången av 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:1252

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008