SFS 2008:1262 Förordning om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

081262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:284) om �ndring i <br/>f�rordningen (2007:825) med <br/>l�nsstyrelseinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 65 � f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">seinstruktion i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2008:284) om<br/>�ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>65 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n har ett samordningsansvar f�r bevak-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen av att de grundl�ggande betaltj�nsterna motsvarar samh�llets behov. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft19">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:1262</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:284) om �ndring i
f�rordningen (2007:825) med
l�nsstyrelseinstruktion;

utf�rdad den 4 december 2008.

Regeringen f�reskriver att 65 � f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrel-

seinstruktion i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2008:284) om
�ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.

65 �

L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n har ett samordningsansvar f�r bevak-

ningen av att de grundl�ggande betaltj�nsterna motsvarar samh�llets behov.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1262

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;