SFS 2008:1262 Förordning om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

081262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i
förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 65 § förordningen (2007:825) med länsstyrel-

seinstruktion i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:284) om
ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

65 §

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevak-

ningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1262

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008