SFS 2008:1270 Förordning om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

081270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:762) med
instruktion för Statistiska centralbyrån;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2007:762) med instruktion

för Statistiska centralbyrån ska ha följande lydelse.

23 §

Myndigheten ska tillämpa

1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och
2. internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1270

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008