SFS 2008:1279 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

081279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:12px;font-family:EuropeanPi-Four;color:#000000;} .ft59{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:15px;font-family:Symbol;color:#000000;} .ft96{font-size:14px;font-family:Symbol;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:15px;font-family:Symbol;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;font-family:Symbol;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:15px;font-family:Symbol;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;font-family:Symbol;color:#000000;} .ft117{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i valf�rordningen (2005:874);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om valf�rordningen (2005:874)</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 och 316 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">d� denna f�rordning tr�der i kraft.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordningens inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter i anslutning till vallagen</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2005:837). F�reskrifterna avser</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a ��), <br/>2. Lantm�teriet (3 �), <br/>3. anm�lan av kandidater (4 �), <br/>4. valsedlar (5 och 6 ��), <br/>5. kuvert (7 �), <br/>6. anteckningar och protokoll (813 ��), <br/>7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 ��), och<br/>8. bemyndigande (16 �). </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Den centrala valmyndigheten</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Valmyndigheten �r central valmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">se till att ett beslut om att tilldela en v�ljare andra personuppgifter �n de<br/>verkliga inte leder till att v�ljaren kan r�sta mer �n en g�ng vid samma val.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2008:689.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 2008<br/>Omtryck</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Lantm�teriet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Lantm�teriet ska tillhandah�lla valmyndigheterna den fastighetsinfor-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">mation dessa beh�ver f�r att fullg�ra sina uppgifter enligt vallagen<br/>(2005:837). </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:132px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Anm�lan av kandidater</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Anm�lan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska g�ras hos</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">Valmyndigheten n�r det g�ller val till Europaparlamentet och i �vrigt hos<br/>l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Valsedlar</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rger och utformning</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Valsedlar ska vara</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">1. f�r ordinarie val till riksdagen: gula,<br/>2. f�r extra val till riksdagen: vita, <br/>3. f�r val till landstingsfullm�ktige: bl�,<br/>4. f�r val till kommunfullm�ktige: vita,<br/>5. f�r val till Europaparlamentet: vita. <br/>Valsedlar ska vara utformade p� det s�tt som framg�r av bilagan till denna</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Best�llning av valsedlar</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�llning av valsedlar g�rs hos Valmyndigheten n�r det g�ller val till</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Europaparlamentet och i �vrigt hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Partier som best�ller valsedlar ska betala samtliga kostnader f�r framst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska delas upp i en fast och en<br/>r�rlig del. De ska betalas i f�rskott. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Av 6 kap. 8 � vallagen (2005:837) framg�r att partier i vissa fall har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">till valsedlar p� statens bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Kuvert</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Valkuvert, ytterkuvert f�r budr�st samt ytterkuvert f�r brevr�st ska</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">vara utformade p� det s�tt som framg�r av bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Anteckningar och protokoll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Valn�mndens behandling av f�nsterkuvert m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Valn�mnden ska under tiden fram till dess att r�stmottagningen har av-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">slutats f�ra anteckningar om hur m�nga f�nsterkuvert och omslagskuvert f�r<br/>brevr�st som n�mnden har f�tt och vad n�mnden har gjort med dessa. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2008:689.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Anteckningar enligt f�rsta stycket ska f�ras in i val- och folkomr�stnings-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">databasen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>R�stmottagning i vallokal</b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Under r�stmottagningen ska r�stmottagarna i protokollet anteckna</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. hur m�nga r�ster de tagit emot fr�n valn�mnden och fr�n r�stningsloka-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ler, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. om r�stmottagarna har v�grat ta emot valkuvert eller ytterkuvert f�r</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">budr�st och anledningen till detta, och</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. om �ngerr�stning f�rekommit. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid den prelimin�ra r�str�kningen ska r�stmottagarna f�r varje val i</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">protokollet anteckna </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet r�stande enligt r�st-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">l�ngden och om antalet inte st�mmer den sannolika orsaken till skillnaden,</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">2. antalet godk�nda valsedlar uppdelade efter partibeteckning, <br/>3. antalet valsedlar som inte har godk�nts d�rf�r att de saknar partibeteck-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ning, och</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. antalet valkuvert som inneh�ller valsedlar som av andra sk�l inte har</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">godk�nts eller som �r tomma. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Protokollet ska skrivas under av tv� av r�stmottagarna, d�ribland ord-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�randen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Valn�mndens prelimin�ra r�str�kning</b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">I samband med valn�mndens prelimin�ra r�str�kning ska n�mnden</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r varje val i protokollet anteckna</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. hur m�nga kuvert enligt 12 kap. 1 � andra stycket vallagen (2005:837)</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som f�religger vid r�str�kningen, och</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. de uppgifter som anges i 10 � n�r det g�ller resultatet av valn�mndens</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">r�str�kning. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>L�nsstyrelsens slutliga r�str�kning och mandatf�rdelning</b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Vid sin slutliga r�str�kning ska l�nsstyrelsen i protokollet anteckna</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. antalet godk�nda valsedlar f�r varje partibeteckning och lista som har</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�tt mandat samt antalet godk�nda personr�ster och f�rdelningen av dessa, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">2. antalet godk�nda valsedlar f�r �vriga partibeteckningar, <br/>3. antalet ogiltiga valsedlar, och<br/>4. antalet valsedlar som �r ogiltiga d�rf�r att de saknar partibeteckning. <br/>Vid f�rdelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullm�k-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tige ska l�nsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">1. mandatf�rdelningen, <br/>2. vilka listor som f�rekommit med kandidater f�r de partier som har f�tt</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">mandat,</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft37">3. vilka kandidater som klarat sp�rren f�r inval p� personliga r�stetal, och<br/>4. vilka ledam�ter och ers�ttare som har utsetts. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Redovisning av valresultat i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> Valmyndigheten och l�nsstyrelserna ska betr�ffande partier som inte</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">f�tt mandat i ett val redovisa antalet godk�nda valsedlar </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast tv� m�nader efter</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">valdagen,</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">2. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft41">vid �vriga val: senast tre m�nader efter valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>F�rordning</i></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>(2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om mindre �n h�lften av det best�mda antalet ledam�ter har utsetts</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">vid val till landstings- eller kommunfullm�ktige, ska l�nsstyrelsen anm�la<br/>detta till Valpr�vningsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> Valmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft47">1. avgifter vid best�llning av valsedlar och kuvert, <br/>2. papperskvalitet och f�rgnyanser f�r valsedlar samt vilken administrativ</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">information som ska finnas p� dessa, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft47">3. utformningen av r�stkort, kuvert och omslag, <br/>4. blanketter f�r r�stl�ngd, protokoll och v�ljarf�rteckningar, och<br/>5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som f�rs av</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">valn�mnderna och l�nsstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft47">Roger Petersson <br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft53"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft55"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>Utformning av valsedlar</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">En valsedel ska utformas enligt vad som framg�r nedan och f�r, p� d�rf�r<br/>avsedda utrymmen, f�rses endast med s�dana uppgifter som anges d�r. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft53"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 � 2 vallagen (2005:837)</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Framsida</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft57">1. Utrymme f�r valbeteckning</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft57">2. Utrymme f�r partibeteckning</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft57">3. Utrymme f�r upplysning om anm�lda kandidater</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft57">4. Utrymme f�r upplysning om kandidater</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft57">Signallinjer</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft58"></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft510">6. Valkretsbeteckning<br/>7. Listtypsbeteckning</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft57">5.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">Baksida</p> <p style="position:absolute;top:152px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft63">8. Utrymme f�r uppgifter om kandidater</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft63">9. Listtypsbeteckning (se 7)</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73">P� valsedlarna f�r det ut�ver varje kandidats namn finnas f�ljande uppgifter<br/>om kandidaten:<br/>1. �lder,<br/>2. yrke eller titel,<br/>3. adress,<br/>4. telefonnummer,<br/>5. partitillh�righet eller liknande uppgift.<br/>Uppgifterna f�r omfatta h�gst tv� rader per kandidat. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">F�r de angivna f�lten p� en valsedel ska f�ljande marginaler anv�ndas: </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft73">1. valsedels framsida:<br/>a) v�nster samt h�ger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 milli-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">meter,</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft73">b) valsedels �verkant till 1: 4 millimeter,<br/>c) avst�nd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,<br/>d) avst�nd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,<br/>e) avst�nd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,<br/>f) avst�nd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter, <br/>2. valsedels baksida:<br/>a) v�nster samt h�ger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,<br/>b) valsedelns �verkant till 8: 11 millimeter,<br/>c) avst�nd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft83"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><i>2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 � 1 respektive 3 vallagen (2005:837)</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85">De f�lt som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margi-<br/>naler som anges d�r. </p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>Utformning av valkuvert</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">Valkuvert ska ha storleken 155</p> <p style="position:absolute;top:6px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft95"> </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft96">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft91">123 millimeter och vara utformade enligt</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">f�ljande:</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>Utformning av ytterkuvert f�r budr�st</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">Ytterkuvert f�r budr�st ska ha storleken 210</p> <p style="position:absolute;top:6px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft105"> </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft106">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft101">148 millimeter och vara utfor-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">made enligt f�ljande:</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft111">11</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:1279</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Utformning av ytterkuvert f�r brevr�st</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Ytterkuvert f�r brevr�st ska ha storleken 210</p> <p style="position:absolute;top:6px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft115"> </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft116">�</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft111">148 millimeter och vara utfor-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">made enligt f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft117"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:939px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft118"><i>F�rordning (2008:1279).</i></p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft121">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft121">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i valf�rordningen (2005:874);

utf�rdad den 4 december 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om valf�rordningen (2005:874)

dels

att 1 och 316 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande ly-

delse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande ly-

delse.

F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag

d� denna f�rordning tr�der i kraft.

F�rordningens inneh�ll

1 �

1

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter i anslutning till vallagen

(2005:837). F�reskrifterna avser

1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a ��),
2. Lantm�teriet (3 �),
3. anm�lan av kandidater (4 �),
4. valsedlar (5 och 6 ��),
5. kuvert (7 �),
6. anteckningar och protokoll (813 ��),
7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 ��), och
8. bemyndigande (16 �).

F�rordning (2008:1279).

Den centrala valmyndigheten

2 �

Valmyndigheten �r central valmyndighet.

2 a �

Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande myndigheten

se till att ett beslut om att tilldela en v�ljare andra personuppgifter �n de
verkliga inte leder till att v�ljaren kan r�sta mer �n en g�ng vid samma val.

F�rordning (2008:1279).

1

Senaste lydelse 2008:689.

SFS 2008:1279

Utkom fr�n trycket
den 16 december 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:1279

Lantm�teriet

3 �

2

Lantm�teriet ska tillhandah�lla valmyndigheterna den fastighetsinfor-

mation dessa beh�ver f�r att fullg�ra sina uppgifter enligt vallagen
(2005:837).

F�rordning (2008:1279).

Anm�lan av kandidater

4 �

Anm�lan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska g�ras hos

Valmyndigheten n�r det g�ller val till Europaparlamentet och i �vrigt hos
l�nsstyrelsen.

F�rordning (2008:1279).

Valsedlar

F�rger och utformning

5 �

Valsedlar ska vara

1. f�r ordinarie val till riksdagen: gula,
2. f�r extra val till riksdagen: vita,
3. f�r val till landstingsfullm�ktige: bl�,
4. f�r val till kommunfullm�ktige: vita,
5. f�r val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade p� det s�tt som framg�r av bilagan till denna

f�rordning.

F�rordning (2008:1279).

Best�llning av valsedlar

6 �

Best�llning av valsedlar g�rs hos Valmyndigheten n�r det g�ller val till

Europaparlamentet och i �vrigt hos l�nsstyrelsen.

Partier som best�ller valsedlar ska betala samtliga kostnader f�r framst�ll-

ning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska delas upp i en fast och en
r�rlig del. De ska betalas i f�rskott.

Av 6 kap. 8 � vallagen (2005:837) framg�r att partier i vissa fall har r�tt

till valsedlar p� statens bekostnad.

F�rordning (2008:1279).

Kuvert

7 �

Valkuvert, ytterkuvert f�r budr�st samt ytterkuvert f�r brevr�st ska

vara utformade p� det s�tt som framg�r av bilagan till denna f�rordning.

F�rordning (2008:1279).

Anteckningar och protokoll

Valn�mndens behandling av f�nsterkuvert m.m.

8 �

Valn�mnden ska under tiden fram till dess att r�stmottagningen har av-

slutats f�ra anteckningar om hur m�nga f�nsterkuvert och omslagskuvert f�r
brevr�st som n�mnden har f�tt och vad n�mnden har gjort med dessa.

2

Senaste lydelse 2008:689.

background image

3

SFS 2008:1279

Anteckningar enligt f�rsta stycket ska f�ras in i val- och folkomr�stnings-

databasen.

F�rordning (2008:1279).

R�stmottagning i vallokal

9 �

Under r�stmottagningen ska r�stmottagarna i protokollet anteckna

1. hur m�nga r�ster de tagit emot fr�n valn�mnden och fr�n r�stningsloka-

ler,

2. om r�stmottagarna har v�grat ta emot valkuvert eller ytterkuvert f�r

budr�st och anledningen till detta, och

3. om �ngerr�stning f�rekommit.

F�rordning (2008:1279).

10 �

Vid den prelimin�ra r�str�kningen ska r�stmottagarna f�r varje val i

protokollet anteckna

1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet r�stande enligt r�st-

l�ngden och om antalet inte st�mmer den sannolika orsaken till skillnaden,

2. antalet godk�nda valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
3. antalet valsedlar som inte har godk�nts d�rf�r att de saknar partibeteck-

ning, och

4. antalet valkuvert som inneh�ller valsedlar som av andra sk�l inte har

godk�nts eller som �r tomma.

F�rordning (2008:1279).

11 �

Protokollet ska skrivas under av tv� av r�stmottagarna, d�ribland ord-

f�randen.

F�rordning (2008:1279).

Valn�mndens prelimin�ra r�str�kning

12 �

I samband med valn�mndens prelimin�ra r�str�kning ska n�mnden

f�r varje val i protokollet anteckna

1. hur m�nga kuvert enligt 12 kap. 1 � andra stycket vallagen (2005:837)

som f�religger vid r�str�kningen, och

2. de uppgifter som anges i 10 � n�r det g�ller resultatet av valn�mndens

r�str�kning.

F�rordning (2008:1279).

L�nsstyrelsens slutliga r�str�kning och mandatf�rdelning

13 �

Vid sin slutliga r�str�kning ska l�nsstyrelsen i protokollet anteckna

1. antalet godk�nda valsedlar f�r varje partibeteckning och lista som har

f�tt mandat samt antalet godk�nda personr�ster och f�rdelningen av dessa,

2. antalet godk�nda valsedlar f�r �vriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar, och
4. antalet valsedlar som �r ogiltiga d�rf�r att de saknar partibeteckning.
Vid f�rdelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullm�k-

tige ska l�nsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

1. mandatf�rdelningen,
2. vilka listor som f�rekommit med kandidater f�r de partier som har f�tt

mandat,

3. vilka kandidater som klarat sp�rren f�r inval p� personliga r�stetal, och
4. vilka ledam�ter och ers�ttare som har utsetts.

F�rordning (2008:1279).

background image

4

SFS 2008:1279

Redovisning av valresultat i vissa fall

14 �

Valmyndigheten och l�nsstyrelserna ska betr�ffande partier som inte

f�tt mandat i ett val redovisa antalet godk�nda valsedlar

1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast tv� m�nader efter

valdagen,

2.

vid �vriga val: senast tre m�nader efter valdagen.

F�rordning

(2008:1279).

15 �

Om mindre �n h�lften av det best�mda antalet ledam�ter har utsetts

vid val till landstings- eller kommunfullm�ktige, ska l�nsstyrelsen anm�la
detta till Valpr�vningsn�mnden.

F�rordning (2008:1279).

Bemyndigande

16 �

Valmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

1. avgifter vid best�llning av valsedlar och kuvert,
2. papperskvalitet och f�rgnyanser f�r valsedlar samt vilken administrativ

information som ska finnas p� dessa,

3. utformningen av r�stkort, kuvert och omslag,
4. blanketter f�r r�stl�ngd, protokoll och v�ljarf�rteckningar, och
5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som f�rs av

valn�mnderna och l�nsstyrelserna.

F�rordning (2008:1279).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2008:1279

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt vad som framg�r nedan och f�r, p� d�rf�r
avsedda utrymmen, f�rses endast med s�dana uppgifter som anges d�r.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 � 2 vallagen (2005:837)

Framsida

1. Utrymme f�r valbeteckning

2. Utrymme f�r partibeteckning

3. Utrymme f�r upplysning om anm�lda kandidater

4. Utrymme f�r upplysning om kandidater

Signallinjer

6. Valkretsbeteckning
7. Listtypsbeteckning

5.

background image

6

SFS 2008:1279

Baksida

8. Utrymme f�r uppgifter om kandidater

9. Listtypsbeteckning (se 7)

background image

7

SFS 2008:1279

P� valsedlarna f�r det ut�ver varje kandidats namn finnas f�ljande uppgifter
om kandidaten:
1. �lder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. telefonnummer,
5. partitillh�righet eller liknande uppgift.
Uppgifterna f�r omfatta h�gst tv� rader per kandidat.

F�r de angivna f�lten p� en valsedel ska f�ljande marginaler anv�ndas:

1. valsedels framsida:
a) v�nster samt h�ger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 milli-

meter,

b) valsedels �verkant till 1: 4 millimeter,
c) avst�nd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avst�nd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avst�nd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avst�nd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedels baksida:
a) v�nster samt h�ger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedelns �verkant till 8: 11 millimeter,
c) avst�nd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

background image

8

SFS 2008:1279

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 � 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

De f�lt som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margi-
naler som anges d�r.

background image

9

SFS 2008:1279

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 155

123 millimeter och vara utformade enligt

f�ljande:

background image

10

SFS 2008:1279

Utformning av ytterkuvert f�r budr�st

Ytterkuvert f�r budr�st ska ha storleken 210

148 millimeter och vara utfor-

made enligt f�ljande:

background image

11

SFS 2008:1279

Utformning av ytterkuvert f�r brevr�st

Ytterkuvert f�r brevr�st ska ha storleken 210

148 millimeter och vara utfor-

made enligt f�ljande:

F�rordning (2008:1279).

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;