SFS 2008:1281 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009

081281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar <br/>och vissa andra utl�nningar f�r �r 2009</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrust-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">ning enligt 16 � f�rsta stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemut-<br/>rustning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar ska vara 5 procent f�r �r<br/>2009.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft110">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft14">Senaste f�rordning i �mnet 2007:1305.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2008:1281</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar
och vissa andra utl�nningar f�r �r 2009

1

;

utf�rdad den 4 december 2008.

Regeringen f�reskriver att den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrust-

ning enligt 16 � f�rsta stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemut-
rustning f�r flyktingar och vissa andra utl�nningar ska vara 5 procent f�r �r
2009.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

1

Senaste f�rordning i �mnet 2007:1305.

SFS 2008:1281

Utkom fr�n trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;