SFS 2008:1285 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

081285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i sj�trafikf�rordningen (1986:300);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om sj�trafikf�rordningen (1986:300)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 2 kap. 9 och 10 ��, 3 kap. 3 och 4 �� samt 4 kap. 7 � ordet Sj�-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fartsverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 3 kap. 4 � ordet verket ska bytas ut mot styrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">att 1 kap. 4 �, 2 kap. 12 a, 5, 6 och 8 ��, 3 kap. 1, 2 och 6 �� samt</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">4 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">I den m�n det inte strider mot till�mplig lag i fr�mmande stat g�ller de</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">internationella sj�v�gsreglerna samt denna f�rordning och med st�d av f�r-<br/>ordningen meddelande f�reskrifter �ven f�r trafik med svenskt fartyg utan-<br/>f�r Sveriges sj�territorium och ekonomiska zon.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket f�reskriva om un-</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">dantag fr�n vad som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de f�-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">reskrifter som beh�vs med h�nsyn till sj�s�kerheten n�r fartyg f�rs i Sveri-<br/>ges sj�territorium och ekonomiska zon.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de f�re-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">skrifter som beh�vs med h�nsyn till sj�s�kerheten n�r svenska fartyg f�rs<br/>utanf�r Sveriges sj�territorium och ekonomiska zon. Dessa f�reskrifter ska<br/>dock inte till�mpas om de strider mot till�mplig lag i fr�mmande stat.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket och Transportsty-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">relsen meddela f�reskrifter om fartbegr�nsning, f�rbud mot ankring eller be-<br/>gr�nsning i r�tten att utnyttja vattenomr�de f�r b�tt�vling, vattenskid�kning,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 kap. 2 � 2003:640<br/>2 kap. 9 � 1994:666<br/>2 kap. 10 � 2003:640<br/>3 kap. 4 � 1996:526<br/>4 kap. 7 � 1994:666.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2003:640.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2006:626.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1996:1364.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:1285</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1285</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">dykning eller liknande sporter i Sveriges sj�territorium. L�nsstyrelsen f�r ef-<br/>ter samr�d med Sj�fartsverket och Transportstyrelsen �ven meddela tillf�l-<br/>liga dispenser fr�n sina f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsstyrelsen f�r efter samr�d enligt f�rsta stycket meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">om andra begr�nsningar och f�rbud som avser r�tten att anv�nda ett vatten-<br/>omr�de i Sveriges sj�territorium f�r trafik med fartyg, om f�reskriften be-<br/>h�vs fr�n milj�synpunkt eller av andra s�kerhetssk�l �n de som anges i 1 �<br/>eller f�r att skydda fisket eller anl�ggningar f�r vattenbruk och f�reskriften<br/>inte g�ller handelssj�farten i allm�n farled.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsstyrelsen f�r efter samr�d enligt f�rsta stycket �ven meddela andra</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�reskrifter om anv�ndande av Sveriges sj�territorium om de �r av tillf�llig<br/>art.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket, Transportstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">sen och Kustbevakningen av s�dana sj�fartsskyddssk�l som ska beaktas<br/>inom en hamnanl�ggning inom Sveriges sj�territorium meddela f�reskrifter<br/>om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. fartbegr�nsning,<br/>2. f�rbud mot ankring, och<br/>3. begr�nsning i r�tten att utnyttja vattenomr�de.<br/>L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket, Transportstyrelsen och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Kustbevakningen meddela tillf�lliga dispenser fr�n sina f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">skrifter om utformningen och anv�ndningen av sj�v�gm�rken.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Den myndighet som meddelar en f�reskrift enligt 1, 2 eller 2 a � f�r</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">besluta att sj�v�gm�rken ska s�ttas upp och var detta ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Sj�fartsverket svarar f�r att ett sj�v�gm�rke som Transportstyrelsen har</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�reskrivit eller beslutat om s�tts upp och underh�lls. Transportstyrelsen kan<br/>dock besluta att en kommun eller en enskild i vars intresse f�reskriften �r<br/>meddelad ska s�tta upp och underh�lla m�rket.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommunen svarar f�r att ett sj�v�gm�rke som en l�nsstyrelse har f�re-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">skrivit eller beslutat om s�tts upp och underh�lls. L�nsstyrelsen kan dock be-<br/>sluta att en enskild i vars intresse f�reskriften �r meddelad f�r s�tta upp och<br/>underh�lla m�rket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut som l�nsstyrelsen har meddelat med st�d av 2 �, 2 a � eller</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">6 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos regeringen. Fiskeriverket, Sj�fartsver-<br/>ket, Transportstyrelsen och Naturv�rdsverket f�r �verklaga ett s�dant beslut.<br/>Ett beslut som l�nsstyrelsen har meddelat med st�d av 2 a � f�r �verklagas<br/>�ven av Kustbevakningen.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:1017.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2006:626.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:1017.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:1285</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Sj�fartsverket h�ller fyrar, sj�m�rken och andra sj�s�kerhetsanord-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">ningar f�r sj�farten samt sj�r�ddningsstationer i den utstr�ckning som Sj�-<br/>fartsverket best�mmer efter samr�d med Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">8</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">Andra sj�s�kerhetsanordningar f�r sj�farten �n som s�gs i 1 � f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">inr�ttas inom Sveriges sj�territorium eller ekonomiska zon utan tillst�nd.<br/>Sj�s�kerhetsanordningar f�r inte heller �ndras, flyttas eller dras in utan till-<br/>st�nd.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Fr�gor om tillst�nd enligt f�rsta stycket pr�vas av Transportstyrelsen efter</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">samr�d med Sj�fartsverket. Ett tillst�nd f�r f�renas med villkor. I fr�ga om<br/>radiofyrar eller andra s�kerhetsanordningar med radios�ndare finns best�m-<br/>melser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i f�rord-<br/>ningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket f�reskriva att till-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">st�nd f�r inr�ttande, �ndring, flyttning eller indragning av s�kerhetsanord-<br/>ningar inte beh�vs i ett visst omr�de eller f�r en viss typ av s�kerhetsanord-<br/>ningar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som med eller utan skuld medverkat i en h�ndelse som lett till att</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">en fyr, ett sj�m�rke eller n�gon annan s�kerhetsanordning har skadats eller<br/>rubbats �r skyldig att anm�la det intr�ffade till befattningshavare vid Sj�-<br/>fartsverket eller till n�gon annan som svarar f�r anordningen. Sj�fartsverket<br/>ska snarast informera Transportstyrelsen om det intr�ffade.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft36">9</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett utl�ndskt fartyg vars bruttodr�ktighet �verstiger 300 f�r inte utan</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">tillst�nd av Transportstyrelsen l�ggas upp h�r i landet eller p� annat s�tt tas<br/>ur trafik f�r l�ngre tid �n tre veckor.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Om ett s�dant tillst�nd meddelas, ska de f�reskrifter iakttas som F�rsvars-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">makten har meddelat efter samr�d med Transportstyrelsen och Sj�fartsver-<br/>ket betr�ffande f�rl�ggningsort f�r fartyget och andra f�rh�llanden som r�r<br/>f�rl�ggningen. Detta ska �ven g�lla om ett svenskt fartyg vars bruttodr�ktig-<br/>het �verstiger 300 ska l�ggas upp eller p� annat s�tt tas ur trafik f�r annat<br/>�ndam�l �n klassning, ombyggnad, reparation eller underh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Om ett utl�ndskt fartyg �r upplagt eller p� annat s�tt taget ur trafik f�r</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">l�ngre tid �n tre veckor, ska fartyget flyttas till en annan f�rl�ggningsort<br/>inom Sveriges sj�territorium om F�rsvarsmakten efter samr�d med Trans-<br/>portstyrelsen och Sj�fartsverket best�mmer s�. Detsamma g�ller om ett<br/>svenskt fartyg �r upplagt eller p� annat s�tt taget ur trafik f�r annat �ndam�l<br/>�n klassning, ombyggnad, reparation eller underh�ll. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2003:399.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">9</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1994:666.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:1285</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft45">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i sj�trafikf�rordningen (1986:300);

utf�rdad den 4 december 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om sj�trafikf�rordningen (1986:300)

1

dels

att i 2 kap. 9 och 10 ��, 3 kap. 3 och 4 �� samt 4 kap. 7 � ordet Sj�-

fartsverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen,

dels

att i 3 kap. 4 � ordet verket ska bytas ut mot styrelsen,

dels

att 1 kap. 4 �, 2 kap. 12 a, 5, 6 och 8 ��, 3 kap. 1, 2 och 6 �� samt

4 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

2

I den m�n det inte strider mot till�mplig lag i fr�mmande stat g�ller de

internationella sj�v�gsreglerna samt denna f�rordning och med st�d av f�r-
ordningen meddelande f�reskrifter �ven f�r trafik med svenskt fartyg utan-
f�r Sveriges sj�territorium och ekonomiska zon.

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket f�reskriva om un-

dantag fr�n vad som anges i f�rsta stycket.

2 kap.

1 �

3

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de f�-

reskrifter som beh�vs med h�nsyn till sj�s�kerheten n�r fartyg f�rs i Sveri-
ges sj�territorium och ekonomiska zon.

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela de f�re-

skrifter som beh�vs med h�nsyn till sj�s�kerheten n�r svenska fartyg f�rs
utanf�r Sveriges sj�territorium och ekonomiska zon. Dessa f�reskrifter ska
dock inte till�mpas om de strider mot till�mplig lag i fr�mmande stat.

2 �

4

L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket och Transportsty-

relsen meddela f�reskrifter om fartbegr�nsning, f�rbud mot ankring eller be-
gr�nsning i r�tten att utnyttja vattenomr�de f�r b�tt�vling, vattenskid�kning,

1

Senaste lydelse av

1 kap. 2 � 2003:640
2 kap. 9 � 1994:666
2 kap. 10 � 2003:640
3 kap. 4 � 1996:526
4 kap. 7 � 1994:666.

2

Senaste lydelse 2003:640.

3

Senaste lydelse 2006:626.

4

Senaste lydelse 1996:1364.

SFS 2008:1285

Utkom fr�n trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1285

dykning eller liknande sporter i Sveriges sj�territorium. L�nsstyrelsen f�r ef-
ter samr�d med Sj�fartsverket och Transportstyrelsen �ven meddela tillf�l-
liga dispenser fr�n sina f�reskrifter.

L�nsstyrelsen f�r efter samr�d enligt f�rsta stycket meddela f�reskrifter

om andra begr�nsningar och f�rbud som avser r�tten att anv�nda ett vatten-
omr�de i Sveriges sj�territorium f�r trafik med fartyg, om f�reskriften be-
h�vs fr�n milj�synpunkt eller av andra s�kerhetssk�l �n de som anges i 1 �
eller f�r att skydda fisket eller anl�ggningar f�r vattenbruk och f�reskriften
inte g�ller handelssj�farten i allm�n farled.

L�nsstyrelsen f�r efter samr�d enligt f�rsta stycket �ven meddela andra

f�reskrifter om anv�ndande av Sveriges sj�territorium om de �r av tillf�llig
art.

2 a �

5

L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket, Transportstyrel-

sen och Kustbevakningen av s�dana sj�fartsskyddssk�l som ska beaktas
inom en hamnanl�ggning inom Sveriges sj�territorium meddela f�reskrifter
om

1. fartbegr�nsning,
2. f�rbud mot ankring, och
3. begr�nsning i r�tten att utnyttja vattenomr�de.
L�nsstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket, Transportstyrelsen och

Kustbevakningen meddela tillf�lliga dispenser fr�n sina f�reskrifter.

5 �

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket meddela f�re-

skrifter om utformningen och anv�ndningen av sj�v�gm�rken.

6 �

6

Den myndighet som meddelar en f�reskrift enligt 1, 2 eller 2 a � f�r

besluta att sj�v�gm�rken ska s�ttas upp och var detta ska ske.

Sj�fartsverket svarar f�r att ett sj�v�gm�rke som Transportstyrelsen har

f�reskrivit eller beslutat om s�tts upp och underh�lls. Transportstyrelsen kan
dock besluta att en kommun eller en enskild i vars intresse f�reskriften �r
meddelad ska s�tta upp och underh�lla m�rket.

Kommunen svarar f�r att ett sj�v�gm�rke som en l�nsstyrelse har f�re-

skrivit eller beslutat om s�tts upp och underh�lls. L�nsstyrelsen kan dock be-
sluta att en enskild i vars intresse f�reskriften �r meddelad f�r s�tta upp och
underh�lla m�rket.

8 �

7

Ett beslut som l�nsstyrelsen har meddelat med st�d av 2 �, 2 a � eller

6 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos regeringen. Fiskeriverket, Sj�fartsver-
ket, Transportstyrelsen och Naturv�rdsverket f�r �verklaga ett s�dant beslut.
Ett beslut som l�nsstyrelsen har meddelat med st�d av 2 a � f�r �verklagas
�ven av Kustbevakningen.

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

5

Senaste lydelse 2004:1017.

6

Senaste lydelse 2006:626.

7

Senaste lydelse 2004:1017.

background image

3

SFS 2008:1285

3 kap.

1 �

Sj�fartsverket h�ller fyrar, sj�m�rken och andra sj�s�kerhetsanord-

ningar f�r sj�farten samt sj�r�ddningsstationer i den utstr�ckning som Sj�-
fartsverket best�mmer efter samr�d med Transportstyrelsen.

2 �

8

Andra sj�s�kerhetsanordningar f�r sj�farten �n som s�gs i 1 � f�r inte

inr�ttas inom Sveriges sj�territorium eller ekonomiska zon utan tillst�nd.
Sj�s�kerhetsanordningar f�r inte heller �ndras, flyttas eller dras in utan till-
st�nd.

Fr�gor om tillst�nd enligt f�rsta stycket pr�vas av Transportstyrelsen efter

samr�d med Sj�fartsverket. Ett tillst�nd f�r f�renas med villkor. I fr�ga om
radiofyrar eller andra s�kerhetsanordningar med radios�ndare finns best�m-
melser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i f�rord-
ningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Transportstyrelsen f�r efter samr�d med Sj�fartsverket f�reskriva att till-

st�nd f�r inr�ttande, �ndring, flyttning eller indragning av s�kerhetsanord-
ningar inte beh�vs i ett visst omr�de eller f�r en viss typ av s�kerhetsanord-
ningar.

6 �

Den som med eller utan skuld medverkat i en h�ndelse som lett till att

en fyr, ett sj�m�rke eller n�gon annan s�kerhetsanordning har skadats eller
rubbats �r skyldig att anm�la det intr�ffade till befattningshavare vid Sj�-
fartsverket eller till n�gon annan som svarar f�r anordningen. Sj�fartsverket
ska snarast informera Transportstyrelsen om det intr�ffade.

4 kap.

4 �

9

Ett utl�ndskt fartyg vars bruttodr�ktighet �verstiger 300 f�r inte utan

tillst�nd av Transportstyrelsen l�ggas upp h�r i landet eller p� annat s�tt tas
ur trafik f�r l�ngre tid �n tre veckor.

Om ett s�dant tillst�nd meddelas, ska de f�reskrifter iakttas som F�rsvars-

makten har meddelat efter samr�d med Transportstyrelsen och Sj�fartsver-
ket betr�ffande f�rl�ggningsort f�r fartyget och andra f�rh�llanden som r�r
f�rl�ggningen. Detta ska �ven g�lla om ett svenskt fartyg vars bruttodr�ktig-
het �verstiger 300 ska l�ggas upp eller p� annat s�tt tas ur trafik f�r annat
�ndam�l �n klassning, ombyggnad, reparation eller underh�ll.

Om ett utl�ndskt fartyg �r upplagt eller p� annat s�tt taget ur trafik f�r

l�ngre tid �n tre veckor, ska fartyget flyttas till en annan f�rl�ggningsort
inom Sveriges sj�territorium om F�rsvarsmakten efter samr�d med Trans-
portstyrelsen och Sj�fartsverket best�mmer s�. Detsamma g�ller om ett
svenskt fartyg �r upplagt eller p� annat s�tt taget ur trafik f�r annat �ndam�l
�n klassning, ombyggnad, reparation eller underh�ll.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

8

Senaste lydelse 2003:399.

9

Senaste lydelse 1994:666.

background image

4

SFS 2008:1285

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;