SFS 2008:1289 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

081289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att i 2, 9 och 10 §§ förordningen (2005:531) om

avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

1

ordet ”Vägverket” i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2007:307
10 § 2006:276.

SFS 2008:1289

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008