SFS 2008:1290 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

081290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.