SFS 2008:1293 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

081293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.