SFS 2008:1294 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

081294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1 och 2 till förordningen (1998:1229)

om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:1294

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1294

Bilaga 1

1

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst
till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter
som anges i bilagan.

Enhet med

Personkategori enligt

Personuppgift enligt

direktåtkomst

8 § första stycket

9 § första stycket lagen

lagen (1998:938) om

(1998:938) om behandling

behandling av

av personuppgifter om

personuppgifter om

totalförsvarspliktiga

totalförsvarspliktiga

Affärsverket

p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

svenska kraftnät

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1, 4 och 11

Banverket

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4�6, 9, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

samhällsskydd och
beredskap

polismyndigheter

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1, 4, 11 och 12

Regeringskansliet

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Rikspolisstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Socialstyrelsen

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Statens järnvägar

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

1

Senaste lydelse 2007:894. �ndringen innebär bl.a. att Luftfartsstyrelsen och Statens

räddningsverk har tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2008:1294

Bilaga 2

2

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de person-
uppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvars-
pliktiga och rätta dessa.

E

nhet med rätt att

Personkategori enligt

Personuppgift enligt

föra in uppgifter

8 § första stycket

9 § första stycket lagen

och rätta dessa

lagen (1998:938) om

(1998:938) om behandling

behandling av

av personuppgifter om

personuppgifter om

totalförsvarspliktiga

totalförsvarspliktiga

Affärsverket svenska

p. 1

p. 1 och 12

kraftnät

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1 och 11

Banverket

p. 2

p. 1 och 11

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

samhällsskydd och

beredskap

polismyndigheter

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Regeringskansliet

p. 2

p. 1 och 11

Rikspolisstyrelsen

p. 2

p. 1 och 11

Statens järnvägar

p. 2

p. 1 och 11

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag

p. 1

p. 1 och 12

2

Senaste lydelse 2007:894. �ndringen innebär bl.a. att Luftfartsstyrelsen och Statens

räddningsverk har tagits bort ur förteckningen.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008