SFS 2008:1294 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

081294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.