SFS 2008:1314 Förordning om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

081314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd

1

;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030)

om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet
enligt samma lag ska vara 2,5 procent för år 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1308.

SFS 2008:1314

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008