SFS 2008:1323 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

081323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.