SFS 2008:1323 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

081323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:1301) om avtal
mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:1301) om avtal mellan Sverige

och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft
den 31 december 2008.

Avtalet träder i kraft den 27 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1323

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008