SFS 2008:1324 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

081324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:1302) om avtal
mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för
ömsesidig överenskommelse vid justering av
inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:1302) om avtal mellan Sverige

och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering
av inkomst mellan företag i intressegemenskap ska träda i kraft den
31 december 2008.

Avtalet träder i kraft den 27 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1324

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008