SFS 2008:1325 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

081325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:1303) om avtal
mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av
dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige

och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
ska träda i kraft den 31 december 2008.

Avtalet träder i kraft den 27 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1325

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008