SFS 2008:1334 Förordning om upphävande av förordningen (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

081334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1975:1012) med
instruktion för Stängselnämnden;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1975:1012) med instruktion för

Stängselnämnden ska upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1334

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008