SFS 2008:1344 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

081344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.