SFS 2008:1391 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

081391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om
försöksverksamhet med utökad samverkan mellan
tingsrätter i administrativa ärenden;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:859) om försöksverksam-

het med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden, som
gäller till utgången av år 2008

1

, ska fortsätta att gälla till och med den

31 december 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:1307.

SFS 2008:1391

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008