SFS 2008:1395 Förordning om upphävande av kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

081395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.