SFS 2008:1395 Förordning om upphävande av kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

081395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1952:99)
angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra
försändelse, som varit föremål för beslag;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i

visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

1

ska

upphöra att gälla vid utgången av januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1993:620

SFS 2008:1395

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008