SFS 2008:1409 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

081409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Myndighet

Enskilda organ

AMU-gruppen

AMU-gruppen AB

Banverket

Vectura Consulting AB

Bibelkommissionen Svenska

Bibelsällskapet

Televerket

Fastighets AB Telaris
Svensk Kabel-TV AB
Telefakta Svenska AB
Telia AB
Telia Data AB
Telia Megacom AB
Telia Mobitel AB
Telia Research AB
Telia TeleRespons AB
Teli Service AB
TERACOM Svensk Rundradio AB

Vägverket

Svevia AB
Svevia Fastighet och Maskin AB
Vectura Consulting AB

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Senaste lydelse 2008:709.

SFS 2008:1409

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1409

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)