SFS 2008:1415 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:653) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

081415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:653) om ändring
i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal
mellan de nordiska länderna;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:653) om ändring i lagen

(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ska
träda i kraft den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1415

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008