SFS 2008:1422 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

081422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:748) med
instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2008:748) med instruktion

för Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse.

3 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2008:1422

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008